Brasil.Meu.Amor, teksty z września 2013 roku

3 teksty z września 2013 ro­ku – auto­rem jest Bra­sil.Meu.Amor.

"Bo życie jest słod­kim kłam­stwem, a śmierć ok­rutną prawdą..." x 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 września 2013, 17:25

"Codzien­nie mówię 'Jest cu­dow­ny, ideal­ny...'. Szko­da tyl­ko, że tak bar­dzo niereal­ny..." x
Amor In­fi­nito I.N ♥ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 13:17

Człowiek jest naj­szczęśliw­szy kiedy ma blis­kiego przy­jaciela - ko­goś ko­mu ufa, z kim się śmieje, z kim płacze, z kim jest bez względu na wszys­tko, kto go ro­zumie, kto jest ta­ki jak on, a przy­naj­mniej w 99,9% podobny... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2013, 17:40
Zeszyty
  • Mundo Melhor – Wys­tar­czy je­den tek­st - i życie sta­je się lep­sze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność