Brasil.Meu.Amor, strona 2

11 tekstów – auto­rem jest Bra­sil.Meu.Amor.

Mówią, że żyję w niereal­nym świecie. Fakt. Ja po pros­tu żyję swoimi marze­niami - próbuję uciec od sza­rej rzeczy­wis­tości, która codzien­nie ra­no wi­ta mnie swoim szy­der­czym uśmieszkiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 lipca 2013, 17:48
Zeszyty
  • Mundo Melhor – Wys­tar­czy je­den tek­st - i życie sta­je się lep­sze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność